Aviso Legal

 

Finalidade

A finalidade do Sitio Web é: Información.

Condicións de Uso

A utilización do Sitio Web otórgalle a condición de Usuaria, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non estivese conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, abstéñase de utilizar o Sitio Web.

O acceso al Sitio Web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través do Sitio Web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular e/ou os seus colaboradores publican por medio da Internet.

A tal efecto, está obrigado e comprometido a NON empregar cualquera dos contidos do Sitio Web con fin ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propio ou contratado polo Titular, dotras usuarias ou de calquera usuaria da Internet.

O Titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, o que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación.

O Titular non será responsable das opinións verquidas polas usuarias a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Medidas de seguridade

Os datos personais que facilite ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, que asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Porén, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na Internet non son enteramente fiables e que, polo tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) da Usuaria ou nos seus documentos electrónicos e arquivos contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presencia destes elementos prexudiciais.

Tratamento de Datos Personais

Pode consultar toda a información relativa ao tratamento de datos personais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluidos no Sitio Web de fontes que considera fiables, mais, se ben tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garantiza que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente cualquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas do Sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio Web cualquera contenido ilegal ou ilícito, virus informáticos ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio Web teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venta, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar cualquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o derecho a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio Web, as ligazóns ou a información obtida a través do Sitio Web, sen necesidade de previo aviso.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que pudieran derivarse do emprego da información do Sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Pode consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies na páxina de Política de Cookies.

Ligazóns a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarle acceso a sitios Web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia doutras fontes de información na Internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no Sitio Web.

Estas ligazóns a outros sitios Web non supón en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non é responsable do contido dos sitios web vencellados nin do resultado que obteña ao seguir as ligazóns. Do mesmo modo, o Titular non responde dos links ou ligazóns ubicados nos sitios web vencellados aos que lle proporcione acceso.

O establecimiento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e a persoa propietaria do sitio no que se establezca a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope no Sitio Web, vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web, xa que pode ser diferente da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este Sitio Web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contenidos ou cualquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sin o consentemento previo expreso e por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade

A información e servicios incluídos ou disponibles a través do Sitio Web poden incluír incorreccións ou erros tipográficos. De forma periódica, o Titular incorpora melloras e/ou cambios na información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos, sen prexuizo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

O Titular declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamiento dos Servicios ou contidos ofrecidos na Internet, calquera que sexa a súa causa. Ademais, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio a consecuencia das devanditas caídas, suspensións temporais de fluido eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no Sitio Web, o Titular recomenda comprobar e contrastar a información recibida con outras fuentes.

Xurisdición

Este Aviso Legal ríxese íntegramente pola lexislación do Estado español.

Contacto

En caso de que vostede teña calquera dúbida sobre este Aviso Legal ou queira realizar calquera comentario sobre o Sitio Web, pode enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección: correo@ecoartabria.com

 

Identificación e Titularidade

En cumplimiento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos: